Lukiolaisten unta edistettiin ryhmätoiminnalla

18.03.2022

 

Kouluterveyskyselyn mukaan vajaa neljäsosa pojista ja lähes puolet tytöistä kokee uupumisasteista väsymystä koulutyössä. Samanaikaisesti joka toinen lukiolainen nukkuu vähemmän kuin suosituksen mukaisen kahdeksan tuntia yössä. Uupuneiden lukiolaisten määrä on noussut koronaepidemian aikana.

Luvut lukiolaisten uupumisesta ovat hälyttäviä ja ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan hallinnonrajat ylittävää yhteistyötä. ESR-rahoitteisessa, ODL Liikuntaklinikan ja Diakonia-ammattikorkeakoulun toteuttamassa OPAS – Opiskelukykyä ja osallisuutta lukioihin -hankkeessa toteutettiin Uni ja palautuminen -ryhmä lukiolaisten hyvinvoinnin edistämiseksi kolmessa oululaisessa lukiossa.

Opas-hankkeen Uni ja palautuminen -ryhmään osallistui 40 vapaaehtoista lukiolaista. Ryhmätoiminta koostui viidestä tapaamisesta, itseopiskelumateriaalista sekä oman unen ja palautumisen seurannasta OURA-sormuksen avulla. Ryhmässä lukiolaiset asettivat itselleen konkreettisen tavoitteen unen ja palautumisen edistämiseksi ja tavoitteen saavuttamista seurattiin ryhmätoiminnan aikana. Lähitapaamisissa käsiteltiin unenhuoltoa, palautumista, vuorokausirytmiä, ajanhallintaa sekä unen vaikutuksia mielen hyvinvointiin ja tunteisiin. Kotitehtäviksi opiskelijat saivat muun muassa tietoa unen merkityksestä hyvinvoinnille ja rentoutumisharjoitteita.

Ryhmätoiminnan vaikutuksia arvioitiin ryhmän alussa ja lopussa täytettävällä sähköisellä kyselyllä. Vastausten perusteella riittävästi nukkuvien lukiolaisten osuus kasvoi ryhmätoiminnan aikana ja lukiolaiset olivat aiempaa harvemmin väsyneitä päivisin. Lukiolaiset kokivat nukahtamisen muuttuneen helpommaksi ja yöaikainen heräily oli vähentynyt. Osallistujien tieto unen merkityksestä mielen hyvinvointiin parani ja he kokivat osaavansa ratkaista paremmin arkipäivässä esiintyviä kuormitustekijöitä. Ryhmään osallistuneista opiskelijoista 71 % kertoi menevänsä aiemmin nukkumaan ja 29 % oli muuttanut unirytmiään säännöllisemmäksi.

Lukiolaiset kokivat Uni ja palautuminen -ryhmän tärkeäksi hyvinvoinnilleen ja saadun palautteen perusteella jo ryhmätoiminta itsessään toimi palauttavana kiireisen lukioarjen keskellä. Osa lukiolaisista koki, että unirytmin kohentuessa heillä oli voimavaroja kiinnittää huomiota myös muihin elintapoihin ja lisätä liikkumista arjessaan. ”Toivottavasti tämä ei jää tähän, näistä asioista pitäisi puhua myös jatkossa” kuului lukiolaisilta saamamme palaute.

Lukiolaisten uupumuksen ehkäisy kaipaa välittömiä toimenpiteitä. Meidän ammattilaisten tehtävä on kuulla lukiolaisten toive uniasioiden edistämiseksi, toimimme sitten oppilaitoksissa, terveydenhuollossa tai kolmannella sektorilla. OPAS-hanke kehittää jatkossa uniryhmän materiaaleista itseopiskelumateriaalin, joka on vapaasti kaikkien hyödynnettävissä. Lue lisää OPAS-hankkeesta hankkeen www-sivuilta: www.opas.odl.fi

 

Uniryhmän osallistujien kommentteja.